Gereedschappen

De tuinvereniging beschikt over de volgende gereedschappen voor algemeen gebruik:
  • Baggerhaak
    Voor het uitbaggeren van de sloot(kant) die grenst aan de tuinen
  • Baggernet
    idem

De gereedschappen worden bewaard onder het huisje aan de rand van de begraafplaats.