Lid worden

U kunt lid worden door een e-mail te sturen aan Colette Bordo colettebordo@gmail.com onder vermelding van “aanvraag lidmaatschap” of een aanvraag te doen bij het bestuur van de vereniging.

In het algemeen zal er niet onmiddellijk voldaan kunnen worden aan een verzoek tot lidmaatschap, omdat door het bestuur gestreefd wordt naar 100% bezetting van de tuinen. Er kan dus sprake zijn van een wachttijd indien er geen tuin beschikbaar is of op korte termijn beschikbaar komt. In dat geval wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Let op: Er is momenteel een wachtlijst.  Bij toewijzing wordt voorrang gegeven aan inwoners van Broek in Waterland

De lidmaatschapsbijdrage voor een gehele tuin van ongeveer 100 m2 bedraagt momenteel € 40,- (prijspeil 2019). Als een volledige tuin te groot is om te bewerken dan kan overeengekomen worden om een halve tuin te gebruiken. Het tarief zal dan dienovereenkomstig worden aangepast.

Bij aanvang van het lidmaatschap dient een borgsom van € 100,- te worden voldaan. Deze borgsom wordt terugbetaald zodra het lidmaatschap is beëindigd, tenzij de tuin en/of slootkanten zodanig is verwaarloosd dat deze niet zonder voorbewerking aan een nieuw lid kan worden overgedragen. In dat geval kan een deel van de borgsom (tot maximaal 100%) worden ingehouden, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Ook betaalt u € 3,50 sleutelgeld voor het opberghok, dat u bij inlevering van de sleutel weer terug krijgt.